...

Què hem fet?

Plafó
AIGÜES D'OSONA
Plafó divulgatiu sobre el funcionament de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) 

Abril'22
COMUNICACIÓ, CREATIVITAT, DISSENY GRÀFIC
Comparteix-ho
Altres projectes

Consultoria i estratègia de comunicació

Organització d'esdeveniments

Creativitat, disseny gràfic i web

Creació de contingut, revisió de textos

Campanyes de promoció

Xarxes socials i manteniment web