...

Què hem fet?

Pla de comunicació
QUIRÀLIA
Disseny i implementació pla de comunicació per un període de 2 anys. Per poder definir-lo prèviament s'ha fet un anàlisi de situació: canlas de comunicació utilitzats, públics, tipus de missatges usats, llenguatge i estil,...

2010
COMUNICACIÓ CORPORATIVA, CONCEPTES TÈCNICS, DEFINICIÓ D'OBJECTIUS, ESTRATÈGIA, PLA DE COMUNICACIÓ
Comparteix-ho
Altres projectes

Consultoria i estratègia de comunicació

Organització d'esdeveniments

Creativitat, disseny gràfic i web

Creació de contingut, revisió de textos

Campanyes de promoció

Xarxes socials i manteniment web