...

Què hem fet?

Catàleg memòria
AJUNTAMENT DE MANLLEU
Conceptualització, disseny i impressió de la memòria anual 2019 del Síndic de Greuges de Manlleu.

Març'20
CANAL COMUNICACIÓ, CATÀLEG, COMUNICACIÓ, CONSTRUCCIÓ MISSATGE, CREACIÓ CONTINGUTS, CREATIVITAT, DIFUSIÓ , DISSENY GRÀFIC, INFOGRAFIA
Comparteix-ho
Altres projectes

Consultoria i estratègia de comunicació

Organització d'esdeveniments

Creativitat, disseny gràfic i web

Creació de contingut, revisió de textos

Campanyes de promoció

Xarxes socials i manteniment web