...

Què hem fet?

Disseny de vehicle d'empresa
RAFEL GRANDIO
Disseny de la imatge del vehicle d'empresa.

Juny 2010
CD, DISSENY GRÀFIC, IMATGE CORPORATIVA, VEHICLE D'EMPRESA
Comparteix-ho
Altres projectes

Consultoria i estratègia de comunicació

Organització d'esdeveniments

Creativitat, disseny gràfic i web

Creació de contingut, revisió de textos

Campanyes de promoció

Xarxes socials i manteniment web