...

Què hem fet?

Consultoria de màrqueting
BAR L'ÀGORA
Projecte d’anàlisi del negoci per detectar punts fots i punts febles a través de la tècnica del client misteriós, amb l’objectiu de millorar l’oferta, la comunicació i l’atenció al client.

Març - abril'13
AMENACES, ANÀLISI DAFO , CONSULTORIA, DEBILITATS, ESTRATÈGIA, FORTALESES , MÀRQUETING, METODOLOGIA, MYSTERY SHOPPING, NEGOCI, OPORTUNITATS, PLANIFICACIÓ
Comparteix-ho
Altres projectes

Consultoria i estratègia de comunicació

Organització d'esdeveniments

Creativitat, disseny gràfic i web

Creació de contingut, revisió de textos

Campanyes de promoció

Xarxes socials i manteniment web