...

Què us expliquem?

Quan tot es para…

20 de març de 2020
Ja fa uns dies que estem vivint una situació excepcional. Una situació estranya en tots els sentits. La Covid-19 ens ha tancat a casa i ha forçat el teletreball (en algunes ocasions, és clar). La desconnexió social/personal ha contribuït a un altíssim grau de connexió digital.

Ja fa uns anys que la comunicació online ha pres força i ja no es concep cap estratègia de comunicació que no tingui en compte l’on i l’offline. En aquests moments i amb l’objectiu de mantenir viva la nostra empresa és important generar continguts, crear missatges, recordar que estem aquí. És necessari estar en contacte amb els nostres públics, ja siguin clients, proveïdors, treballadors...

Disposem de diverses opcions per mantenir el contacte amb el nostre entorn i hem d’aprofitar el consum altíssim de continguts digitals:

  • Correu electrònic. Una manera directa i personal d’estar en contacte amb els teus públics. Pots fer promocions post confinament, proposar activitats, consells, recordar els beneficis dels teus productes i serveis...
  • Xarxes socials. Facebook, Instagram, Youtube... aprofita per actualitzar els teus perfils, per generar coneixement relacionat amb els teus productes i serveis, pots inventar-te un joc o repte per entretenir i generar engagement amb els teus seguidors... Aprofita per interactuar, per establir un diàleg amb ells. Hem de ser capaços de passar d’una comunicació unidireccional a una comunicació bidireccional.
  • WhatsApp. Igual que el correu electrònic, una eina directa i personal. Podem fer arribar consells, bones pràctiques o alguna promoció. Però hem d’evitar ser invasius.
  • Web. És un bon moment per fer una actualització de continguts (si podem, també de disseny), de posar al dia el nostre aparador digital.
  • Bloc. Hem de ser capaços de generar continguts sobre allò que coneixem. Tenim l’oportunitat de posicionar-nos com a experts en la matèria. Escrivim, escrivim sobre allò que coneixem.

En definitiva, també podem veure aquesta amenaça com una oportunitat. L’oportunitat de millorar i treure profit de la comunicació online de la nostra empresa.

Consultoria i estratègia de comunicació

Organització d'esdeveniments

Creativitat, disseny gràfic i web

Creació de contingut, revisió de textos

Campanyes de promoció

Xarxes socials i manteniment web