...

Què us expliquem?

Ni el catàleg en paper ha mort ni l’app és la panacea

28 d'octubre de 2016
Ens trobem en un moment on sembla que totes les accions de comunicació hagin de passar per una pantalla, ja sigui gran o petita. L’experiència com a professionals de la comunicació ens diu que no és així, ja que hi intervenen diferents factors.

Part de la nostra tasca consisteix a assessorar els nostres clients en l’ús de les eines que creiem que poden ser més rendibles per aconseguir els seus objectius. És per aquest motiu que quan ens plantegen fer un catàleg imprès de 80 pàgines, fer una app per vendre en línia o enviar un mailing electrònic amb ofertes, els preguntem el motiu, l’objectiu i el públic al qual volen arribar. És a dir, què volen aconseguir amb aquesta acció? A qui va dirigida? Dit d’una altra manera, seria com preguntar si el públic al qual es vol arribar amb una app disposa d’smartphone.

L’objectiu de tot plegat és fer una reflexió conjunta per acabar produint una peça que sigui útil. Perquè, què passa si fem un app que permet comprar en línia i el nostre target no utilitza cap de les eines vinculades a Internet? I si fem un catàleg imprès que resulta que l’hem d’actualitzar cada quinze dies, serà funcional? O un mailing, a qui l’enviarem si el nostre target no utilitza habitualment el correu electrònic?

A vegades, hem de parar un moment i posar-nos a la pell del nostre públic objectiu. Hem de saber identificar quines necessitats, costums o preferències té. Si fem bé aquest treball previ, després serà més fàcil definir quina és la millor manera de relacionar-nos amb aquest públic.

És veritat que qui no es comunica no existeix, però fer-ho erròniament pot comportar una pèrdua de recursos (temps, diners...) difícils de recuperar.

Consultoria i estratègia de comunicació

Gabinet de premsa i relació amb mitjans

Creativitat, disseny gràfic i web

Creació de contingut, revisió de textos

Campanyes de promoció

Xarxes socials i manteniment web