...

Què us expliquem?

La importància de dibuixar un esquema web abans de començar

18 de gener de 2015
Quantes vegades has visitat un lloc web desestructurat, amb una navegació poc intuïtiva, amb subapartats de subapartats, amb continguts poc clars…? I per què passa això? Doncs, segurament, per una manca de planificació abans de la creació.

Molts espais web es desenvolupen al mateix moment que es construeixen. És a dir, comencen a prendre forma sense que abans s’hagi definit l’objectiu, el públic al qual es dirigeix, la informació que ha d’incloure... Sovint sentim l’expressió ‘pensa 10 segons abans d’obrir la boca’ quan una persona parla abans de pensar pausadament sobre qualsevol fet. Una expressió que, adaptada, podria ser vàlida en el món del disseny web: ‘pensa 10 minuts abans de publicar el teu espai web’, ja que fer-ho pot estalviar molt temps i recursos.

I planificar no vol dir res més que ser capaços d’agafar un full en blanc i un llapis –cada vegada estan més en desús, però en ocasions com aquesta pot ser útil- i dibuixar un esquema dels apartats que ha de tenir l’espai web. Definir quin tipus d’informació ha d’aparèixer a cada apartat; imaginar quines imatges ens ajudaran a ‘vestir-lo’; determinar l’estructura d’enllaços (linkbuilding)… Una mala planificació pot implicar un increment del temps que hem d’invertir en desenvolupar un projecte, una reducció de la qualitat del producte final i, de rebot, un deteriorament de la imatge de l’empresa.

Així mateix, el fet de disposar d’una estructura clara també ens beneficia en el moment de fer l’encàrrec als professionals, ja que ens ajudarà a explicar clarament què volem i podran oferir-nos un pressupost més realista de la inversió que hi haurem de destinar.

Consultoria i estratègia de comunicació

Gabinet de premsa i relació amb mitjans

Creativitat, disseny gràfic i web

Creació de contingut, revisió de textos

Campanyes de promoció

Xarxes socials i manteniment web